«مفتون و فیروزه» به چاپ دوم رسید/ رمانی که تاریخ خصوصی ملت ایران را بازگشایی کرد

[ad_1]

یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶


[ad_2]

لینک منبع

دستخط خوانا

[ad_1]


اما آن سوال اساسی را باید از تمام شاعران این مجموعه ”شعر معناگرا“ پرسید. باید پرسید کدام گرایش به کدام معنا؟

[ad_2]

لینک منبع